L’arribada de turistes estrangers a Espanya el 2013 va aconseguir els 60,6 milions, un 5,6% més que en 2012 i un rècord històric que es trobava en els 58,7 milions registrats en 2007 , segons dades de Frontur.

millones-de-turistas

Al llarg del passat any, l’entrada de turistes va marcar màxims històrics mensuals durant sis mesos consecutius, de maig a octubre. A més, els principals mercats van augmentar l’emissió de turistes al nostre país.

Regne Unit, va resultar el primer país emissor amb un 23,6% del total i va créixer un 5,2%; Alemanya, amb el 16,2%, va pujar un 5,8%; França amb el 15,7% del total, va registrar un alça del 6,9% i els Països Nòrdics, que suposen ja el 8% del total, van augmentar un 16,9%.

La variació percentual més acusada, del 31,6%, la va registrar Rússia, que va suposar un 2,6% de les arribades internacionals en 2013.

 

Alhora que, Canàries, Balears, Comunitat Valenciana, Catalunya i País Basc van aconseguir màxims històrics en les arribades de turistes internacionals en 2013.

Durant el mes de desembre Espanya va rebre 3,1 milions de turistes internacionals, amb un augment del 16,3% en relació al mateix mes de l’any anterior.

Catalunya i Balears principals destinacions

D’altra banda, Catalunya va ser la principal receptora de l’any, amb 15,5 milions de turistes estrangers, un 25,7% del total i va obtenir la major arribada de turistes de la història superant l’any 2007, i un augment del 8% sobre l’any anterior. Els mercats que més van créixer van ser Regne Unit i França.

A aquesta xifra Catalunya afegeix l’arribada de 7,5 milions de turistes nacionals. El total dels seus ingressos pel turisme supera lleugerament els 14.182 milions d’euros, aportant, en la línia de sempre, al PIB català el 12%.

Balears va rebre 11,1 milions de turistes en 2013, copant el 18,3% del total i registrant un increment del 7,2%. Al desembre van ser 77.976 turistes els que la van triar com a destinació, un 9,2% més que en el mateix període de l’any anterior, la qual cosa correspon al 2,5% del total. Van ser alemanys, britànics i holandesos els principals emissors.

Canàries va ser la tercera comunitat receptora de l’any amb 10,6 milions de turistes, la qual cosa correspon al 17,5% del total i suposa un increment del 4,9% respecte l’any 2012. Al desembre va ser la comunitat que més viatgers va rebre, 1,04 milions, equivalent al 34% del total, amb una pujada del 13,2%. Alemanya, Regne Unit i Països Nòrdics van ser els principals mercats.

Andalusia, amb 7,8 milions de turistes i un augment del 4,7%, es va posicionar en quart lloc el passat any, captant el 13% del total. Al desembre, va experimentar un augment del 20,3%, arribant a l’11,1% del total. Van ser especialment Regne Unit i França els que van contribuir a aquesta pujada.

La Comunitat Valenciana amb 5,9 milions de turistes, es va col·locar en cinquena posició captant el 9,8% del total de l’any i va registrar una variació interanual de l’11,4%. Al desembre, van arribar a aquesta comunitat 260.834 turistes, un 16,7% més, especialment britànics i francesos.

La Comunitat de Madrid, la següent en el còmput anual d’arribades amb 4,2 milions turistes i un descens del 5,3%, va trencar la tendència negativa dels últims mesos i va experimentar una notable pujada del 19,8% al desembre, fins als 314.991 turistes, un 10,3% del total.

Transport aeri i allotjament hoteler

La via aèria va ser escollida per un 80,4% del total d’arribades de l’any, amb 48,7 milions de turistes, un 5,6% més. Els turistes que van optar per l’accés per carretera van pujar un 7,3%. Al desembre, els augments van ser similars en ambdues vies, corresponent el 17,1% als aeroports i el 16,1% a les carreteres.

Els allotjaments hotelers van ser la modalitat principal escollida per més de 39 milions de turistes, un 64,4% del total. Els allotjaments no hotelers, triats per 21,5 milions de turistes, van augmentar un 7% en 2013.

L’organització del viatge preferida l’any va ser sense paquet turístic, opció de 42,4 milions de turistes, el 69,9% del total i un 6,8% més que en 2012. Els turistes que van viatjar amb paquet turístic van augmentar un 2,9% fins a 18,2 milions.