Segons l’Organització Mundial del Turisme, el Turisme Sostenible és aquell “que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones”. . Sona bé, però ¿en què es tradueix això a la pràctica? Segueix llegint.

El turisme sostenible té un impacte ambiental mínim, ja que fa un ús òptim dels recursos mediambientals, mantenint els processos ecològics essencials i ajudant a conservar els recursos naturals i la diversitat biològica.

turismo sostenible entorno

En l’àmbit cultural, promou i valora les manifestacions culturals locals, regionals i nacionals (balls, artesania, gastronomia…). Amb el turisme sostenible es conserven els actius culturals i arquitectònics de les comunitats locals, amb el que es respecta l’autenticitat sociocultural i els seus valors tradicionals contribuint així a l’enteniment i a la tolerància intercultural.

Això no només beneficia a les comunitats locals, sinó que també afavoreix al turisme al brindar-li una experiència més autèntica i única.

A més, genera fenia local, tan directa com indirectament. En concret, per cada lloc de treball directe generat se’n produeixen tres d’indirectes. També estimula el desenvolupament d’empreses turístiques (agències de viatges, transports, allotjament, alimentació, recreatives i complementàries), així com empreses dedicades a activitats suplidores (ramaderia, agricultura, comunicacions…).

El turisme sostenible genera divises a l’Estat i subministra capitals a l’economia local. El benefici econòmic es destina a la conservació o al desenvolupament local, distribuint-se entre tots els agents locals, cosa que contribueix a la reducció de la pobresa i a un desenvolupament harmònic i integral de tots els sectors de l’economia.

turismo sostenible gastronomia

Els beneficis també poden extrapolar-se al terreny de la política, ja que genera una major consistència dels problemes socials, econòmics i mediambientals locals, afavorint el consum responsable i el respecte al medi ambient.

En definitiva, el turisme sostenible aconsegueix un desenvolupament equilibrat amb el medi ambient i això beneficia tant a les comunitats locals com als visitants. A partir d’ara, quan llegeixis aquest terme que està cada vegada més de moda, ja sabràs millor en què consisteix.