La innovació es desenvolupa per les noves necessitats de la població i l’impuls del coneixement. Amb aquest nou esperit es promociona el turisme espanyol tractant de facilitar el seu creixement.

Per tal que l’empresa segueixi desenvolupant-se ja no valen només les seves possibilitats econòmiques i de producció. Seran molt importants la seva predisposició i capacitat per arribar a solucions que aconsegueixin adequar-se a un context canviant, marcat per la incertesa i per l’existència d’una forta competència.

Per implementar la innovació, les empreses turístiques necessiten que la informació generada pel sector pugui servir per dissenyar i perfeccionar els destins turístics i els seus productes. Principalment, amb l’objectiu de prendre decisions.

Innovación en el sector turístico

L’aparició d’Internet ha transformat totalment l’entorn. La globalització de l’economia ha provocat un tipus de client que és difícil de fidelitzar. Per aquest motiu, es requereix una ràpida adaptació dels diferents processos i de la presentació del servei. Així, el desenvolupament de noves estratègies és transcendental per tal d’impulsar la innovació.

La innovació turística s’aconsegueix generant valor i buscant una millora contínua enfocada al client. Això implica desenvolupar els productes i les pràctiques que se li ofereixen, però també millorar la gestió empresarial i el desenvolupament sostenible des del lloc on es realitza l’activitat turística.

Els destins turístics i les empreses utilitzen mètodes o estratègies semblants i poden aconseguir tecnologies i infraestructures similars. Per tant, oferir un plus de qualitat als destins turístics i com empresa serà clau per l’èxit d’aquests mateixos.

Tots aquests plantejaments tindran com a resultat la ràpida implantació d’uns sistemes de gestió i de qualitat determinats. Amb el desenvolupament de les noves tecnologies es possibilitarà la feina en xarxa i la manera d’acreditar la capacitació per dur-la a terme.

Gestión e innovación en el sector turístico

Evidentment, la creació i la utilització de les diverses tecnologies de la informació i comunicació tenen un paper destacat en la implantació de la innovació al sector.

La bona notícia és que amb l’aparició del sector turístic als diferents plans d’innovació  en l’àmbit nacional i internacional, així com la creació de grups d’informació de diferents sectors, s’ha aconseguit la identificació de les pràctiques més acerades.

Des de les institucions públiques s’haurà de fomentar la investigació científica i tecnològica, la innovació i implantació de nous sistemes de gestió empresarial, de noves tecnologies de la comunicació, així com la innovació dels productes turístics.

En definitiva, tant les empreses turístiques, que proporcionen béns i serveis, com les administracions públiques, que gestionen els destins, hauran de ser líders i buscar l’estímul bàsic que fomenti la innovació al sector.