El lideratge de les dones a la gestió de viatges, siguin aliens o propis, és innegable. Si ens fixem en el perfil de Travel Manager espanyol, per exemple, ens adonarem que és clarament femení, tal com constaten estudis recents.

L’observatori de l’Associació Ibèrica del Business Travel (IBTA) va revelar que la gestió de viatges està liderada en un 79% per dones enfront d’un 21% d’homes, dades molt semblants a l’enquesta realitzada el 2012 amb percentatges del 80% i el 20%, respectivament.

Segons el seu informe “Radiografia del Travel Manager Espanyol 2016”, el retrat robot de l’agent de viatges actual és el d’una dona, llicenciada, amb estudis de postgrau i màsters i un nivell de decisió alt quan es tracta de viatges, a més de responsabilitats en el segment MICE i a empreses internacionals, difícil d’encasellar en una categoria professional específica i gratament satisfeta de la seva feina.

A un altre estudi realitzat per Capito en col·laboració amb IBTA es detalla que aquestes dones treballadores tenen entre 35 i 45 anys, són empàtiques, posseeixen la capacitat de treballar en diversos projectes alhora i tenen més de 10 anys d’experiència laboral. Sobre el seu rol a l’organigrama empresarial, es tracta d’un càrrec intermedi que reporta a la Direcció General de l’empresa.

business-woman-travel

Les dones no només posseeixen habilitats com la gestió d’equips o l’eficiència que les fan idònies per una feina d’agent de viatges; també són més previsores que els homes en la gestió dels seus propis viatges de negocis.

De fet, existeixen dades que demostren que elles reserven els seus vols amb major antelació que els seus homòlegs masculins, i això es tradueix en un estalvi que pot ser de milers d’euros a l’any per a les empreses en les quals treballen. Concretament, les dones reserven els seus vols 1,9 dies abans i paguen de mitjana un 2% menys pels seus bitllets que els seus homòlegs homes.

Les conseqüències financeres d’aquesta tendència són significatives: per a les empreses amb 1.000 viatgers de negocis, la diferència –i, per tant, el potencial d’estalvi- és de més de 44.000€ a l’any. Una xifra que pot elevar-se fins a un milió d’euros per a aquelles companyies amb més de 20.000 viatgers de negocis.

És cert que també existeixen altres factors que influeixen en aquesta anticipació, com per exemple l’edat: a mesura que les persones es fan grans tendeixen a reservar vols amb major antelació. Una dada interessant a destacar és que la diferència entre gèneres pràcticament desapareix entre els viatges més freqüents.

Les dones són el segment que més està creixent dins dels viatges de negocis. No obstant això, més de la meitat considera que la política de viatges de la seva empresa no sempre s’adapta a les necessitats específiques derivades del seu gènere.

En qualsevol cas, la progressiva personalització dels viatges és una bona oportunitat per a respondre de manera correcta a la demanda de les business travellers, sobretot a mida que ocupen cada vegada més càrrecs executius.